graphic
graphic

วิดีทัศน์สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลและศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล

  • 29 กันยายน 2566
  • 37 ครั้ง
วิดีทัศน์สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลและศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล

สำรวจประเมินสถานภาพหญ้าทะเลและศึกษาการกักเก็บคาร์บอนในแหล่งหญ้าทะเล ในพื้นที่หาดอาภากร, เกาะจระเข้ ในระห่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2566