graphic
graphic

วิดีทัศน์รายงานผลการสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก

  • 29 กันยายน 2566
  • 314 ครั้ง
วิดีทัศน์รายงานผลการสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก

รายงานผลการสำรวจและตรวจสุขภาพสัตว์ทะเลหายาก พื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 7-11 สิงหาคม 2566