ประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่1/2563

coral-icon11 กันยายน 2563
coral-icon205 view

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล ครั้งที่ 1/2563  โดยมีนายเผดิมศักดิ์ จารยะพันธุ์ ประธานอนุกรรมการ เป็นประธาน โอกาสนี้มีนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการ ตลอดจนผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณากรอบแนวทางการทำงานของคณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเล พร้อมทั้งการปรับปรุงองค์ประกอบ และอำนาจหน้าที่ของคณะทำงานภายใต้คณะอนุกรรมการด้านบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ชุดใหม่ รวมถึงแผนปฏิบัติการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลในช่วงหลังสถานการณ์โควิด

coral-icon

รูปประกอบ