graphic
graphic

ทช.ร่วมประชุม คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

  • 16 กันยายน 2563
  • 1551 ครั้ง
ทช.ร่วมประชุม คกก.นโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562

   วันที่ 23 ก.ย. 62 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ครั้งที่ 2/2562 โดยมี นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะผู้บริหารในสังกัดกระทรวง       คณะกรรมการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ และผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

    สำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้เสนอวาระเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรทางทะเล ป่าชายเลน และสัตว์ทะเลหายาก ประกอบด้วย การออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ป่าชายเลนในจังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และกำหนดมาตรการคุ้มครอง ตามมาตรา 23 การออกกฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณเกาะโลซิน อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตามมาตรา 20 และกำหนดมาตรการคุ้มครองตามมาตรา 23 ระบบกลุ่มหาดในประเทศไทย รายงานสถานการณ์การเกยตื้นของพะยูนและการจัดทำ (ร่าง) แผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ ภายใต้แผนแม่บทมาเรียมโปรเจค และการเสนอวันป่าชายเลนประจำปีของชาติ