graphic
graphic

ทช. หารือคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ครั้งที่ 1/2563

  • 16 กันยายน 2563
  • 1661 ครั้ง
ทช. หารือคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ครั้งที่ 1/2563

    วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ ครั้งที่ 1/2563 ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมลำแพน ชั้น 9 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

         สำหรับการประชุมดังกล่าว เพื่อพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันฯ พร้อมทั้งข้อกำหนดและขอบเขตงานในการศึกษาวิจัยเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาพื้นที่ รวมถึงสถานการณ์และสภาพปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ตลอดจนสภาพปัญหาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่พระราชนิเวศน์มฤคทายวันโดยรอบ