graphic
graphic

ทช.จัดประชุมหารือ คกก.ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

  • 16 กันยายน 2563
  • 1495 ครั้ง
ทช.จัดประชุมหารือ คกก.ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562

 วันที่ 18 ม.ค.62 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562   โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการฯเป็นผู้ดำเนินการตามวาระการประชุม ในการนี้ นายจเรศักดิ์ นันตะวงษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และนายปิ่นสักก์ สุรัสวดี รองอธิบดีกรมรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ตลอดจนคณะกรรมการประกอบไปด้วยผู้แทนจากภาครัฐ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคส่วนต่างๆ ทั้งนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงกัน ในโอกาสเดียวกันนี้คณะผู้บริหารจากกรม ทช. ผู้แทนจากกระทรวง ทส. ผู้แทนจากกองทัพบก และกองทัพเรือ ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ