วิดิทัศน์ ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563 ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2563

coral-icon15 มกราคม 2564
coral-icon186 view
วิดิทัศน์ ผลการดำเนินงาน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2563  ในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติครั้งที่ 2/2563 
 
ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
coral-icon
15 มกราคม 64
อ่านต่อ
สรุปผลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ผลการดำเนินงานในการบริหารจัดทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ เผยแพร่ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 โดยมีพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอารีย์สัมพันธ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
15 มกราคม 64
อ่านต่อ