สรุปผลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

coral-icon15 มกราคม 2564
coral-icon152 view

สรุปผลการดำเนินงาน ในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ปี 2562 ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง