คำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 1148/2563 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการังในบริเวณพื้นที่กองหินใต้น้ำพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพังงา และจังหวัดกระบี่

coral-icon12 ตุลาคม 63
coral-icon621 view
coral-icon
คำสั่งกองหินใต้น้ำ ม.PDF

coral-iconFile type : .PDF

coral-iconsize : 13.01 Mb

coral-iconDownload : 8