กฏกระทรวง กำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เป็นพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2564

coral-icon8 มิถุนายน 64
coral-icon463 view
coral-icon
กฎกระทรวง กำหนดให้หมุ่เกาะกระเป็นพื้นทีคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง.PDF

coral-iconFile type : .PDF

coral-iconsize : 3.12 Mb

coral-iconDownload : 8